סירת גומי PROFI

סירת גומי פרופי עם מנוע ימי של קוליברי