יבואן סירות קוליברי ישראל, Kolibri israel, KM330
מגוון סירות מנוע סירות מנוע סירות מנוע גדולות